seriál SXCMT – pravidlá 2018

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1.Seriál SLOVAK XCM TOUR 2018 ( ďalej len SXCMT ) pozostáva zo samostatných pretekov zaradených do ročného kalendára. Organizátori jednotlivých pretekov SXCMT si vyhradzujú právo zmeny termínu pretekov alebo ich zrušenie po náležitom upozornení...