ORAVSKÝ CYKLOMARATÓN 2017

1.7.2017

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – PROPOZÍCIE

X. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Oravských kopcov.
X. Oravský cyklomaratón je jedným z pretekov série SLOVAK XCM TOUR 2017 (www.cyklomaraton.sk) a aj série Žilinská župa TOUR 2017 (www.zupatour.sk).
Súčasťou X. Oravského cyklomaratónu sú aj Majstrovstvá Slovenskej republiky XCM a 6. kolo Slovenské pohára XCM.

USPORIADATEĽ:

 • Cykloklub Dolný Kubín

SPOLUUSPORIADATELIA:

 • Mesto Dolný Kubín
 • Obec Malatiná
 • Obec Pucov
 • Materské centrum Píšťalka

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

 • Policajný zbor Slovenskej republiky
 • Požiarny zbor Slovenskej republiky
 • Mestská polícia Dolný Kubín
 • Horská záchranná služba
 • Horská služba Orava
 • Slovenský skauting 53. Zbor Gentiana
 • HK James Dolný Kubín
 • KST Pajta Malatiná

MIESTO KONANIA:

 • Dolný Kubín

DÁTUM KONANIA:

 • sobota 1. 7. 2017

PRIHLÁSENIE/REGISTRÁCIA:

Na prihlásenie máte niekolko možností (použite prosím iba jednu):

 • Cez internet – online na tomto odkaze:
  na pretek sa môžete prihlásiť Online do 29. 6. 2017 do 24:00 hod. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie. Číslo účtu v tvare IBAN: SK65 1100 0000 0029 2289 3350, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol: identifikačný kód, ktorý získate po zaregistrovaní.
 • Osobne:
  Ak vám nevyhovuje prihlasovanie online a platenie štartovného cez homebanking/internetbanking môžete sa prihlásiť a zaplatiť štartovné v hotovosti na týchto miestach:
  – PISOSPORT, Ul. S. Nováka 2194, Dolný Kubín
 • Pri prezentácii (Penzión Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín):
  piatok 31. 6. 2017 od 17.00 do 19.20 hod.
  sobota 1. 7. 2017 od 07.00 do 08.30 hod. pre Dlhú trať a od 07.00 do 9.30 hod. pre Krátku trať a trať „Do pohody“.

Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky.

PREZENTÁCIA:

V Penzióne Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín:

 • piatok 30. 6. 2017 od 17.00 do 19.20 hod.
 • sobota 1. 7. 2017 od 07.00 do 08.30 hod. pre Dlhú trať, od 07.00 do 9.30 hod. pre Krátku trať a trať „Do pohody“.

Pri prezentácií si vyzdvihnete štartovné číslo s čipom a štartovný balíček.

ŠTART:

 • 9.00 hod. Dlhá trať
 • 10.00 hod. Krátka trať a ťrať „Do pohody“

Štart preteku bude na námestí P. O. Hviezdoslava, v miestach, kde sa prechádzal najväčší básnik slovenského národa.

TRATE X. ORAVSKÉHO CYKLOMARATÓNU:

 • Dlhá trať (80 km) – maratón (B)
 • Krátka trať (43 km) – polmaratón (C)
 • „Do pohody“ (25 km) – štvrťmaratón (D)

Viac o tratiach X. Oravského cyklomaratónu nájdete na tomto odkaze http://www.oravskycyklomaraton.sk/index.php/trat.

KATEGÓRIE (členenie podľa SLOVAK XCM TOUR):

Dlhá trať (80 km) – maratón (B)

 • Muži – 19 až 39 rokov
 • Muži Masters B – 40 až 49 rokov
 • Muži Masters C – 50 až 59 rokov
 • Muži Masters D – nad 60 rokov
 • Ženy – 19 a viac rokov

Krátka trať (43 km) – polmaratón (C)

 • Juniori – 17, 18 rokov
 • Muži – 19 až 39 rokov
 • Muži Masters B – 40 až 49 rokov
 • Muži Masters C – 50 až 59 rokov
 • Muži Masters D – nad 60 rokov
 • Juniorky – 17, 18 rokov
 • Ženy – 19 až 39 rokov
 • Ženy Masters B – 40 až 49 rokov
 • Ženy Masters C – nad 50 rokov

„Do pohody“ (25 km) – štvrťmaratón (D)

 • Kadeti – 15, 16 rokov
 • Juniori – 17, 18 rokov
 • Muži – 19 a viac rokov
 • Kadetky – 15, 16 rokov
 • Juniorky – 17, 18 rokov
 • Ženy – 19 a viac rokov

Slovenský pohár XCM:

 • Juniori – Krátka trať (polmaratón)
 • Juniorky – Krátka trať (polmaratón)
 • Muži Elite – od 19 rokov vyššie – Dlhá trať (maratón)
 • Ženy Elite – od 19 rokov vyššie – Dlhá trať (maratón)

Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Pre pretekárov mladších ako 15 rokov sa okrem písomného súhlasu vyžaduje aj doprovod dospelej osoby na celej trati.

ŠTARTOVNÉ:

 • pre prihlásených do 10. 6. 2017 – 10 € s možnosťou dokúpenia pamätného trička za 5 €.
 • pre prihlásených od 11. 6. 2017 – 15 € bez možnosti dokúpenia suveníru.

V cene štartovného je štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť sprchy a umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

CENY:

 • Finančné odmeny obdržia prví traja na Krátkej trati a prví traja na Dlhej trati bez rozdielu kategórie.
 • Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii.
 • Cenu mesta Dolný Kubín obdržia prví pretekári z Oravy na Krátkej trati a na Dlhej trati (okrem trate „Do pohody“) a tiež prvé ženy z Oravy na Krátkej trati a na Dlhej trati (okrem trate „Do pohody“).
 • Vecné ceny obdržia aj najlepší traja Oravci na Dlhej trati a 10-ti najlepší Oravci na Krátkej trati.
 • Vyhodnotené budú aj Oravské baby.

Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch, body však budú započítané do série SLOVAK XCM TOUR 2017 a série Žilinská župa TOUR 2017.

TOMBOLA:

Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení X. Oravského cyklomaratónu.

STOPTIME:

Platí najmä pre cyklistov na Dlhej trati (nepredpokladáme, že niekto z Krátkej trate využije StopTime, o trati „Do pohody“ ani nepíšeme :-)). Pri otočke do druhého kola na Medzihradnom je StopTime 3:30 hodiny od štartu, tzn. že po 12:30 hod. už pretekár nebude pustený do druhého kola. Druhý StopTime je na druhej občerstvovačke v Malatinej v druhom kole 5:30 hodiny od štartu, tzn. že po 14:30 hod. už budú na tomto mieste pretekári stiahnutí z trate.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKÁ:

 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, tel. 043/580 11 11.
 • Chirurgická príjmová ambulancia tel.: 043/580 12 53.
 • Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112.

PODMIENKY ÚČASTI:

 • povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku,
 • štart na vlastné nebezpečenstvo,
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
 • mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati,
 • ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil,
 • Oravský cyklomaratón sa koná za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 • zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.
 • Oravský cyklomaratón bude prebiehať podľa platných pravidiel SLOVAK XCM TOUR a súťažného poriadku SZC pre MTB maratóny (viac na www.cyklomaraton.sk). 
 • Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
 • Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 20 € do 15 minút po zverejnení výsledkov.
Oravský cyklomaratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Oravského cyklomaratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.
Účastník Oravského cyklomaratónu berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.
Organizátor Oravského cyklomaratónu si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

UBYTOVANIE:

 • Ponúkame spriaznené ubytovacie zariadenia, kde si môžete individuálne zabezpečiť ubytovanie:
 • Penzion Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín, tel. +421 908 111096, www.penzionkoliba.sk
 • Hotel PARK****, Radlinského 21, Dolný Kubín, tel: +421 43 581 11 11, +421 918 913 012, www.cityhotelpark.sk
 • Hotel Orava***, Srňacie 1, Dolný Kubín, tel. +421 43 589 5256, www.hotelorava.sk (5 km od Dolného Kubína)
 • Penzión Kuzmínovo, Gäceľská cesta, Dolný Kubín ,tel. +421 43 5866094, www.kuzminovo.sk
 • Tília kemp Gäceľ, Gäceľská cesta, Dolný Kubín, tel. +421 43 5865110, http://www.kemptilia.sk (2 km od Dolného Kubína)
 • Ubytovanie v Leštinách, Leštiny, tel. +421 43 5895 221, www.privativka-miky.szm.sk. (6 km od Dolného Kubína)
 • Chata Natálie na Kubínskej holi, tel. +421 917 409 038, http://www.chatanatalie.eu (5 km od Dolného Kubína)
 • Chata Adela na Kubínskej holi, tel. +421 915 145 322, http://www.zrubypodholou.eu (5 km od Dolného Kubína)

KONTAKTY:

Pokiaľ potrebujete informácie a nenašli ste ich na webových stránkach, spokojne sa spýtajte zodpovedných: