VEDENIE TRÁS / ZNAČENIE TRÁS

Trophy prebieha na verejných cestách, lesných cestách a cyklo a peších chodníkoch a je dobre vyznačená. Presná mapa v mierke 1: 50.000 bude na želanie spoloène s programom zaslaná od polovice mája poštou.

Akonáhle to umožní snehové podmienky, je „tréningová trasa Trophy“ otvorená v nasledovných časoch:
marec a október od 9 do 17 hod.
Apríl a september od 8 do 18 hod.
Máj až august od 7 do 19 hod.
Od 3. júla sú trasy z väčšej časti vyznačené a uvoľnené pre tréning. Na mape bielu prerušovanou čiarou označené úseky možno prechádzať len v deň pretekov!

Presné trasy, prevýšenie, časy štartov a cieľové limity možno nájsť v  propozíciách .

Diagramy prevýšenie, GPX dáta a linky k mapám „Doris“ sú k dispozícii v nemeckej verzii stránok Trophy.