Trasy 2017

UPOZORNENIE
Vzhľadom na to, že povolenie od Správy Národného parku máme len na termín konania podujatia, teda 2.9.2017, žiadame všetkých cyklistov, aby to rešpektovali a nejazdili v úsekoch, ktoré nie sú označené ako cyklotrasy v inom termíne.
Za porozumenie ďakujeme.

 

Dôrazne Vás žiadam, aby ste počas preteku neodhadzovali odpadky na trati.

Nerešpektovanie tejto žiadosti môže viesť k diskvalifikácii z preteku.

Trasy PROFI 48km resp. ELITE96km, Rekre 15km

Štart bude ako vždy pri Kolibe na Podlesku za automobilom, ktorý Vás bezpečne prevezie cez obec Hrabušice za pomoci Polície v pokojnom tempe až na samotnú trať, ako minulý rok.

Trasa REKRE 15km, prevýšenie 611 m.

Trasa PROFI 48km, prevýšenie 1409 m.

Trasa ELITE 96km (2x 48km), prevýšenie 2818 m.